Psychologiepraktijk van Wingerden is een zelfstandige praktijk en werkt contractvrij.

Psychologische hulp is opgenomen in de basisverzekering. Dat betekent dat de verzekering uw behandeling vergoedt. U heeft hiervoor wel een verwijzing van de huisarts nodig. Dat is echter niet nodig als u kiest voor zelf betalen. Afhankelijk van uw polis wordt een deel of het geheel van de kosten vergoed.

Bij een naturapolis moet u meestal een deel zelf betalen (vaak wordt tussen de 60% en 80% vergoed, raadpleeg uw polis). Als u een restitutiepolis heeft, vergoedt de verzekeraar wel de volledige kosten. Ook wordt bij volwassenen het eigen risico aangesproken.

Check van tevoren uw zorgpolis goed en/of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Verwijzing door de huisarts

U dient een verwijzing te hebben van de huisarts  voordat de behandeling start. Deze verwijzing moet aan een aantal regels voldoen, dit checken we bij de intake. Uw huisarts verwijst als er een vermoeden is van een psychische stoornis die beschreven is in de DSM IV (=handboek psychiatrie). Als na intake blijkt dat er geen sprake is van zo’n stoornis, dan wordt alleen de intake vergoed. U kunt er dan voor kiezen de vervolghulp zelf te betalen of elders passende hulp te zoeken.

Tarieven

Zorgprestatiemodel tarieven 2024 (vastgesteld door de NZA):

Intake gesprek (diagnostiek) van 60 min. :                    € 211,06

Therapiegesprek (behandeling) van 45 min. :               € 156,72

De intake fase bestaat uit een telefonische screening, 2 intakegesprekken en een advies gesprek.

Het aantal therapie gesprekken hangt af van uw hulpvraag en de ernst van uw klachten en zal na de intake in het adviesgesprek met u besproken worden.

Zie https://zorgprestatiemodel.nza.nl voor de overige tarieven voor korter of langer durende prestaties voor diagnostiek en behandeling (bijv tussentijds telefonisch of mail contact) bij een vrijgevestigde (setting: ambulant, kwaliteitsstatuut sectie II) psychotherapeut (wet BIG artikel 3) binnen de SGGZ (financiering stroom).

Is er sprake van problematiek die buiten de verzekerde zorg valt (bijvoorbeeld een aanpassingsstoornis of relatieproblemen) dan wordt er gesproken van een Onverzekerd Zorg product. De kosten voor een Onverzekerd zorg product zijn  €117,33 per sessie.

Supervisiesessie van 45 min.:                                           €  110

No-show 

Wanneer u een afspraak wilt annuleren, dient u dit 24 uur van te voren te doen. Voor afspraken die korter dan 24 uur van te voren zijn afgezegd, zal bij u een no-show factuur van € 50 ,-  in rekening worden gebracht.

Niet vergoede zorg, ook wel genoemd: Overig zorg product (OZP)

Sommige klachten, zoals bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen zijn door de overheid uitgesloten van verzekerde zorg.

Als we op basis van uw klachten, tijdens de intake constateren dat u niet voor vergoeding in aanmerking komt dan zal dit tijdig met u worden besproken. U kunt dan kiezen om verder te gaan zonder dat dit vergoed wordt. Soms kunnen deze kosten (gedeeltelijk) via een aanvullende verzekering vergoed worden. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden en/of zorgverzekeraar

Jongeren tot 18 jaar:

De gemeente is verantwoordelijk voor de psychologische hulp aan jongeren tot 18 jaar.

Psychologiepraktijk van Wingerden heeft geen contracten met de gemeente afgesloten. Dat betekent dat u de rekening zelf moet betalen.

Betaling

Tijdens het behandeltraject sturen wij u maandelijks een rekening die u dient te voldoen binnen de gestelde termijn. Deze rekening kunt zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. U schiet de kosten dus voor.