Psychologiepraktijk van Wingerden is een praktijk voor BasisGGZ en werkt contractvrij.

Met ingang van 2015 gelden de volgende wettelijke regels voor vergoeding van psychologische hulp.

Psychologische hulp is opgenomen in de basisverzekering. Dat betekent dat de verzekering uw behandeling vergoedt. U heeft hiervoor wel een verwijzing van de huisarts nodig. Dat is echter niet nodig als u kiest voor zelf betalen.

Verwijzing door de huisarts

U dient een verwijzing te hebben van de huisarts (voor BasisGGZ) voordat de behandeling start. Deze verwijzing moet aan een aantal regels voldoen, dit checken we bij de intake. Uw huisarts verwijst als er een vermoeden is van een psychische stoornis die beschreven is in de DSM IV (=handboek psychiatrie). Als na intake blijkt dat er geen sprake is van zo’n stoornis, dan wordt alleen de intake vergoed. U kunt er dan voor kiezen de vervolghulp zelf te betalen of elders passende hulp te zoeken.

Psychologische pakketten of Behandelpakketten

De overheid heeft een aantal pakketten vastgesteld met een maximum vergoeding. Afhankelijk van de ernst van de klachten bespreken we met u welk pakket gekozen zal worden.

De tarieven voor deze pakketten zijn vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit):

Kort traject               522,13 euro

Middellang traject   885,01 euro

Intensief traject        1434,96 euro

Onvolledig traject (bv. na doorverwijzing) 219,78

Het pakket bevat maximaal 13 gesprekken.

Ieder behandelpakket telt een maximaal aantal minuten, waarbinnen de behandeling plaatsvindt. De totale behandeling omvat: intake, behandeling, verslaglegging, overleg met huisarts, telefonisch en mailcontact, consultatie van specialisten etc.

Niet vergoede zorg, ook wel genoemd: Overig zorgproduct (OZP)

Sommige klachten, zoals bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen zijn door de overheid uitgesloten van verzekerde zorg.

Als we op basis van uw klachten, tijdens de intake constateren dat u niet voor vergoeding in aanmerking komt dan zal dit tijdig met u worden besproken. U kunt dan kiezen om verder te gaan zonder dat dit vergoed wordt. Soms kunnen deze kosten (gedeeltelijk) via een aanvullende verzekering vergoed worden. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden en/of zorgverzekeraar

Volwassenen vanaf 18 jaar

Bij volwassenen (vanaf 18 jaar) is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van het soort polis dat u heeft en van de vraag of uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekering.

Psychologiepraktijk van Wingerden heeft geen contracten met verzekeringen afgesloten.

Bij een naturapolis moet u meestal een deel zelf betalen (vaak wordt tussen de 60% en 80% vergoed, raadpleeg uw polis). Als u een restitutiepolis heeft, vergoedt de verzekeraar wel de volledige kosten. Ook wordt bij volwassenen het eigen risico aangesproken. In 2016 is dit minimaal 385 euro per jaar.

Check van tevoren uw zorgpolis goed en/of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Jongeren tot 18 jaar:

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de psychologische hulp aan jongeren tot 18 jaar.

Psychologiepraktijk van Wingerden heeft geen contracten met de gemeente afgesloten.

Checkt u zelf bij de gemeente welke vergoeding u kunt krijgen voor hulp bij een ongecontracteerde psycholoog.

Hiervoor kunt u bellen met het WMO-team van uw gemeente, voor Culemborg tel. nr.: 0345-477700

Betaling

Tijdens het behandeltraject sturen wij u maandelijks een rekening die u dient te voldoen binnen de gestelde termijn. Deze maandelijkse rekening kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar. U schiet de kosten dus voor. Aan het eind van de behandeling krijgt u een totaalnota. Deze nota kunt u wel indienen bij uw zorgverzekeraar. Het bedrag dat vergoed wordt, zal daarna door uw verzekering naar u overgemaakt worden.

Als de hulp niet vergoed wordt en u betaalt zelf, dan worden de volgende tarieven gehanteerd:

Behandelcontact (45 minuten) 105 euro (inclusief 15 minuten administratie)

Intakegesprek (60 minuten) 120 euro (inclusief 60 minuten administratie)

Telefonische of e-mail contacten:

Tot 15 minuten 25 euro

15-30 minuten 50 euro

U kunt een afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren afzeggen. Daarna worden de kosten van de afspraak deels (50%) in rekening gebracht.