U meldt zich aan per mail of telefoon. Bij het eerste contact wordt ingeschat of uw vraag past bij de praktijk. Als dat zo is maken we een afspraak voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt verder verhelderd wat uw klachten zijn, wat uw hulpvraag is en of de praktijk een passend aanbod heeft. Ook kunt u kijken of u een goed gevoel krijgt over een mogelijke samenwerking.

Na de intake krijgt u een behandelvoorstel met doelen en een planning voor het aantal afspraken. Tijdens de behandeling evalueren we regelmatig de vorderingen. In ieder geval na 5x. Ook bespreken we uw tevredenheid over de behandeling.

Er is op dit moment (29 februari 2024) een wachttijd van 8 weken voor intake. Na intake loopt de behandeling meteen door.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Privacy

In het kader van de wet op de privacy (AVG) hanteert de praktijk een privacy statement, welke u hier kunt lezen.

Privacyverklaring

De praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut welke in te zien is in de praktijk.