De praktijk is gespecialiseerd in jongeren en volwassen met de volgende problematiek:

  • stemmingsklachten als somberheid en depressie;
  • stemmingswisselingen;
  • angstklachten (dwang, fobieën, paniekaanvallen, overmatig piekeren, sociale angsten, hypochondrie);
  • problemen als gevolg van negatief zelfbeeld en/of gebrek aan zelfvertrouwen;
  • problemen in de relaties met anderen;
  • posttraumatische stress-stoornis en andere trauma gerelateerde klachten;
  • psychosomatische klachten.

Als er sprake is van suïcidaliteit, psychose en/of verslavingsproblematiek adviseer ik u contact op te nemen met een instelling voor specialistische GGZ.

In geval van crisis kunt u, bij mijn afwezigheid, contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

De praktijk biedt korter durende hulp, wat voorheen Basis GGZ genoemd wordt. Als de inschatting is dat u met maximaal 20 gesprekken geholpen kunt zijn past deze praktijk bij uw klachten. Als de verwachting is dat u langer durende en intensievere hulp nodig heeft, wordt u verwezen naar de specialistische GGZ.

Naast behandeling biedt de praktijk ook supervisie aan psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog.