De praktijk is gespecialiseerd in jongeren en volwassen met de volgende problematiek:

  • stemmingsklachten als somberheid en depressie;
  • stemmingswisselingen;
  • angstklachten (dwang, fobieën, paniekaanvallen, overmatig piekeren, sociale angsten, hypochondrie);
  • problemen als gevolg van negatief zelfbeeld en/of gebrek aan zelfvertrouwen;
  • problemen in de relaties met anderen;
  • posttraumatische stress-stoornis en andere traumagerelateerde klachten;
  • psychosomatische klachten.

Als er sprake is van suicidaliteit, psychose en/of verslavingsproblematiek adviseer ik u contact op te nemen met een instelling voor specialistische GGZ.

In geval van crisis kunt u, bij mijn afwezigheid, contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

De praktijk biedt hulp in de zogeheten BasisGGZ. De huisarts verwijst u naar de BasisGGZ als de inschatting is dat er maximaal 12 gesprekken nodig zijn om uw klacht te verhelpen. Als de verwachting is dat u langerdurende en intensievere hulp nodig heeft, wordt u verwezen naar de specialistische GGZ.